Dialectiek

 1. Het doel is waarheid
 2. Laat elk spoor van oordeel of gevoel van "ik weet" los
 3. Beperk vragen tot één zin
 4. Luister: laat vragen volgen uit de woorden die gesproken worden
 5. Wees bereid weerlegd te worden
 6. Antwoord precies, eerlijk en oprecht
 7. Wees beknopt
 8. Rechtvaardigingen zijn niet nodig
 9. Neem een gegeven antwoord niet terug

"De dialectische inspanning is een gezamenlijke beklimming naar de waarheid en naar het goede, 'wat elke ziel najaagt'. Het is de route van de geest naar het goddelijke."
Pierre Hadot


De logische niveau's van leren en verandering
Gregory Bateson & Robert Dilts

Veranderingen op een lager niveau kunnen leiden tot veranderingen op een hoger niveau.
Veranderingen op een hoger niveau zullen leiden tot veranderingen op een lager niveau.

1 Ik Zijn
2 Waarden (voelen, willen)
3 Overtuiging (vinden) Hebben
4 Capaciteit kunnen
5 Gedrag (doen)
6 Omgeving (ervaren)De Kardinale deugden

 • Prudentia (Voorzichtigheid - wijsheid)
 • Iustitia (Rechtvaardigheid - rechtschapenheid)
 • Fortitudo (Moed - sterkte)
 • Temperantia (Matigheid - zelfbeheersing)


Linkjes