links

Het adres van deze website op internet: http://www.gjaltwijma.nl/adameneva

De Spreuken Bhartrari's geeft een andere kijk op de zaak, namelijk vanuit de ogen van de verlangende man.

Wilt u het spanningsveld van de dualiteit vermijden, dan kunt u nog altjd het klooster in, bv bij de: Broeders van Liefde of Zusters van Liefde.

Wilt u de soorten der schepping nader bestuderen dan kan dat op de volgende sites: mannen en vrouwen.

Kunt u reeds met de verschillen leven dan is de volgende site misschien iets voor u: tantra.startpagina.nl.

Appel